Thời tiết đang được cập nhật ...
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải của các đơn vị không hoạt động (không có phương tiện hoạt động) trong thời hạn 06 tháng (128 đơn vị gồm 39 Doanh nghiệp; 01 HTX; 88 hộ kinh doanh)
Tải về
Tin liên quan