Thời tiết đang được cập nhật ...
Quyết định Phê duyệt và Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
1. QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ: 393GTVTXD
2. BIỂU ĐỒ CHI TIẾT TUYẾN NỘI TỈNH: NOITINH
3. BIỂU ĐỒ CHI TIẾT TUYẾN NGOẠI TỈNH: NGOAITINH
Lưu ý: Do file biểu đồ có dữ liệu lớn, đề nghị các đơn vị khi tải về phải phóng to lên mới sử dụng được.