Lào Cai 26° - 29°
Công văn số 550/SGTVTXD-QLVT ngày 21/8/2018 về việc tăng cường theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu thiết bị GSHT của Tổng cục ĐBVN

Thực hiện Văn bản số 4587/TCĐBVN ngày24/7/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) về việc tăng cường công tác đảm bảo ATGT khi thực hiện hoạt động vận tải tại khu vực đèo Lò Xo, đường Hồ Chí Minh; Văn bản số 4558/TCĐBVN-VT ngày 23/7/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc chấn chỉnh, khắc phục tình trạng không truyền dữ liệu thiết bị GSHT về Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT thuộc Tổng cục ĐBVN;Văn bản số 3618/UBND-QLĐT ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tiếp tục tăng cường thực hiện công tác theo dõi, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô. Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, nghiêm túc, khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

- Nghiên cứu, khảo sát kỹ điều kiện đường sá tại tuyến đường vận tải của đơn vị mình, trên cơ sở đó xây dựng phương án chạy xe phù hợp,trong đó lưu ý hạn chế tối đa việc hoạt động vận tải vào khung giờ ban đêm tại các khu vực có địa hình đèo, dốc quanh co, nhằm đảm bảo ATGT cao nhất. Đơn vị chủ động trong thực hiện việc theo dõi, giám sát phương tiện của đơn vị mình qua thiết bị GSHT. Đặc biệt là những đơn vị hoạt động vận tải theo hợp đồng, du lịch; đơn vị chạy tuyến cố định có phương tiện (gồm cả phương tiện có ghế ngồi hay giường nằm một tầng hoặc hai tầng) hoạt động vào ban đêm hoặc trên các tuyến có hành trình qua khu vực có địa hình đèo, dốc quanh co, các vị trí tuyến đường có bán kính đường cong nhỏ và đường cấp 5, cấp 6 miền núi.   

- Bố trí các lái xe có năng lực, kinh nghiệm hoạt động trên các cung đường đèo dốc, phù hợp với phương án chạy xe để điều khiển phương tiện của đơn vị.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì, sữa chữa phương tiện thường xuyên, đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra các điều kiện về an toàn kỹ thuật trước khi xe tham gia hoạt động vận tải;Yêu cầu lái xe phải thực hiện kiểm tra các hệ thống an toàn của xe (hệ thống lái, hệ thống phanh, chiếu sáng…) trước khi xe lên, xuống đèo.

- Thường xuyên, tăng cường giám sát, kịp thời nhắc nhở,chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm của lái xe về tốc độ, thời gian lái xe trong quá trình hoạt động vận chuyển thông qua thiết bị giám sát hành trình của xe. Kiểm tra việc truyền dữ liệu và đảm bảo tín hiệu truyền dữ liệu của phương tiện lên hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu từ thiết bị GSHT thuộc Tổng cục ĐBVN, nghiêm cấm việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi để can thiệp vào quá trình hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (các đơn vị có thể liên hệ trực tiếp với đ/c Hoàng Thành Nam – Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;Số ĐT: 08.88.808875 để kiểm tra việc phương tiện truyền dữ liệu lên hệ thống GSHT của Tổng cục ĐBVN).

- Trường hợp, vi phạm không truyền dữ liệu là do đơn vị cung cấp dịch vụ thiết bị GSHT thì đơn vị vận tải phải có trách nhiệm liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ thiết bị GSHT để có biện pháp khắc phục ngay, báo cáo về Sở GTVTXD Lào Cai và phải nêu rõ thời hạn khắc phục.

- Yêu cầu Ban quản lý các Bến xe khách tỉnh; Bến xeTrung tâm Lào Cai thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, kiểm tra dữ liệu từ thiết bị GSHT theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, tổng hợp số liệu, gửi báo cáo tình hình hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định về Sở Giao thông vận tải– Xây dựng Lào Cai qua phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (đ/c Hoàng Thành Nam - Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;Số ĐT: 08.88.808875; Email: hainamlc86@gmail.com) để tổng hợp.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây: CV550