Quyết định số 133/QĐ-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng Vv công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

PDF Tải về

 

WORD Tải về