Công văn số 614/UBND-QLĐT ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Lào Cai Vv tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội
Tải về