Lào Cai 23° - 25°
Thông báo lỗi vi phạm tử dữ liệu GSHT trong tháng 7 năm 2018 được trích xuất từ Hệ thống của Tổng cục ĐBVN
Thông báo chi tiết, xem tại đây: TB868