Lào Cai 28° - 31°
Thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch (bằng hình thức phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở GTVT - Xây dựng
Thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch