Giảm dần và tiến tới chấm dứt việc sử dụng, sản xuất gạch đất sét nung

Theo đó lộ trình thực hiện như sau, đối với lò thủ công: Hoàn thành việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trong năm 2016 tại các huyện Bảo Thắng, huyện Văn Bàn, huyện Bảo Yên.

Đối với lò vòng sử dụng nguyên liệu hóa thạch (than, dầu, khí): Hoàn thành việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng trước năm 2018 đối với cơ sở sản xuất của Hộ gia đình ông Nguyễn Thế Tho tại khu 8C, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên; chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò vòng cải tiến trong giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2020 để chuyển đổi sang sản xuất bằng công nghệ lò tuynel công suất 35 triệu viên/năm đối với cơ sở sản xuất của Doanh nghiệp tư nhân Đức Tiến (nay là Công ty TNHH MTV đầu tư tổng hợp Đức Tiến) tại thôn 3, xã Bản Vược, huyện Bát Xát.

Đối với việc giảm dần sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung bằng công nghệ lò tuynel: Việc cấp phép đầu tư mới các dự án sản xuất gạch đất sét nung bằng lo tuynel cần tính toán đến nhu cầu vật liệu xây, tuân thủ lộ trình phát triển vật liệu xây không nung của Chính phủ. Dự án phải nằm trong quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh và gắn với vùng nguyên liệu. Công suất thiết kế của 01 dây truyền ≥ 10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm; các cơ sở sản xuất hiện có phải tiếp tục đầu tư hoàn thiện và cải tiến công nghệ đảm bảo tiêu hao nguyên, nhiên liệu, tiết kiệm tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường. Khuyến khích đầu tư công nghệ sản xuất gạch đất sét nung kích thước lớn, độ rỗng cao, phát triển sản xuất gạch đất sét nung bằng nguyên liệu đất đồi và phế thải công nghiệp; mục tiêu đến năm 2020 tổng vông suất sản xuất gạch đất sét nung bằng lò tuynel trên địa bàn tỉnh chiếm tối đa 60% tổng sản lựng vật liệu xây (năm 2015 tổng công suất sản xuất gạch đất sét nung chiếm 80% tổng sản lượng vật liệu xây).

Chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trong năm 2016

Giải pháp thực hiện, không cho phép đầu tư mới sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng (lò hoffman) sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) tại các địa phương trong tỉnh; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên cấp phép đầu tư sản xuất gạch không nung cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò vòng chuyển đổi sang sản xuất gạch không nung có chất lượng phù hợp với các Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu xây  không nung, công suất ≥ 5 triệu viên/năm, địa điểm tại các khu công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố, các khu mỏ đá đang khai thác để sử dụng nguồn nhiên liệu tại chỗ./.

                                                                                                                                                Theo: CTTĐT Lào Cai