Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/03/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Tại Việt Nam, tính đến ngày 05/03/2019 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xẩy ra tại 34 xã, 15 huyện của 8 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình và TP Hà Nội)
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, để chủ động ngăn chặn và ứng phó kịp thời bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu một số nội dung như sau:
Chi tiết văn bản xem tại đây: CT05UBND