Bộ Xây dựng: Nỗ lực giảm thiểu các điều kiện đầu tư kinh doanh

Những điểm mới của Nghị định 100/2018/NĐ-CP

Đề cập đến những điểm đổi mới cơ bản của Nghị định 100/2018/NĐ-CP, bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết: Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng (gồm 10 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện) như giảm yêu cầu về thời gian kinh nghiệm, số lượng dự án, công trình đã thực hiện để được cấp chứng chỉ hành nghề; giảm lĩnh vực, ngành nghề phải cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực; bỏ yêu cầu phải có hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng; không quy định cứng số lượng tối thiểu những người trong tổ chức phải đáp ứng theo từng hạng để được cấp chứng chỉ năng lực mà chỉ yêu cầu cá nhân chủ chốt có chứng chỉ hành nghề phù hợp; tăng thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ năng lực từ 5 năm lên 10 năm.

Nghị định 100/2018/NĐ-CP bãi bỏ phần lớn các điều kiện đầu tư kinh doanh của 2 ngành nghề thuộc lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS như: Bãi bỏ điều kiện về tư cách pháp lý, cơ sở vật chất, số lượng giảng viên tối thiểu phải có đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới BĐS.

Đồng thời, Nghị định 100/2018/NĐ-CP bãi bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh đối với 5 ngành, nghề không được quy định tại Luật số 03/2016/QH14 và 2 ngành nghề đang có sự chồng chéo với pháp luật có liên quan, gồm: lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng; quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị; quản lý cây xanh; lập quy hoạch trong lĩnh vực vật liệu xây dựng; kinh doanh vật liệu xây dựng; điều kiện là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng KĐT.

Về sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Nghị định 100/2018/NĐ-CP Phân cấp thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá nhân nước ngoài cho Sở Xây dựng; đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực; đa dạng hóa cách thức thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực (qua mạng trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp) để tổ chức, cá nhân lựa chọn cho phù hợp; bổ sung quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân nước ngoài; thu hồi chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; công nhận, thu hồi quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề…

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP cũng đã bãi bỏ 05 ngành, nghề không thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật số 03/2016/QH14; bãi bỏ 02 ngành, nghề chồng chéo với pháp luật liên quan; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa phần lớn các điều kiện đầu tư kinh doanh của 12 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điểu kiện thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở và thị trường BĐS. Theo đó, đã bãi bỏ 89 điều kiện (41,3%); đơn giản hóa 94 điều kiện (43,7%); giữ nguyên 32 điều kiện (15%) trên tổng số 215 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa đạt 85%, vượt 35 % so với yêu cầu tối thiểu cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh theo Chỉ thị 20/CT-TTg. Đây là nỗ lực, cố gắng rất lớn của Bộ Xây dựng và đã được Chính phủ đánh giá là một trong những Bộ đi đầu trong việc nỗ lực giảm thiểu các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý.

Tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh

Bà Tống Thị Hạnh cho biết, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, đề xuất bãi bỏ 04 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đang được quy định trong các văn bản Luật trên cơ sở tham khảo những tiêu chuẩn và thông lệ tốt của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), theo hướng thay thế các điều kiện có tính chất tiền kiểm bằng các tiêu chuẩn, quy định, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời áp dụng nguyên tắc quản lý dựa trên rủi ro nhằm mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ Xây dựng tiếp tục để xuất, bãi bỏ một số điều kiện đầu tư kinh doanh đang được quy định trong các luật chuyên ngành.

Bộ Xây dựng rà các Luật chuyên ngành, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất BĐS để có thể tiếp tục đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề cần thiết giữ lại. Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất bãi bỏ thêm 1 số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, để có thể không cần thiết có các điều kiện đầu tư kinh doanh nữa mà có thể chuyển sang các phương thức quản lý khác.

Theo bà Hạnh, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ra đời sẽ giúp ích rất nhiều cho DN. Còn đối với cơ quan quản lý Nhà nước, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP cũng đem lại nhiều lợi ích. Bởi khi tạo điều kiện thông thoáng cho DN, cơ quan quản lý nhà nước sẽ nhận lại được sự đánh giá tích cực của xã hội và người dân.

“Giờ đây, đánh giá về tác động của cơ quan quản lý nhà nước không chỉ đơn thuần bằng các phương pháp mệnh lệnh hành chính mà thông qua đó còn phải là sự hài lòng của người dân và DN. Tôi nghĩ rằng đây mới là hiệu ứng thực chất của cơ quan quản lý Nhà nước” – Bà Tống Thị Hạnh nói.

Quý Anh - ST
Nguồn: Baoxaydung.com.vn ngày 24/10/2018