Lào Cai 26° - 28°
Thông báo về việc gắn số thứ tự quản lý và niêm yết mã Qr-Code trên phương tiện xe bốn bánh có gắn động cơ điện hoặc xăng

THÔNG BÁO

Về việc gắn số thứ tự quản lý và niêm yết mã QR-Code

 trên phương tiện xe bốn bánh có gắn động cơ điện hoặc xăng  

 

 


Thực hiện Thông báo số 187/TB-VPUBND ngày 01/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai về Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 29/7/2022 về phương án giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và thực hiện văn minh đô thị trên địa bàn nội thị thị xã Sa Pa;

Trên cơ sở danh sách phương tiện xe bốn bánh có gắn động cơ điện hoặc xăng (sau đây viết là xe điện) đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký do Phòng PC08 Công an tỉnh cung cấp, số lượng phương tiện xe điện được UBND tỉnh phê duyệt theo đề án và đăng ký số thứ tự của các đơn vị xe điện, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai thông báo công khai về việc gắn số thứ tự quản lý và niêm yết mã QR-Code trên phương tiện xe điện, cụ thể như sau:

 1. Gắn số thứ tự trên xe điện

- Tổng số phương tiện xe điện đã được gắn số thứ tự và cấp mã QR-Code đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh là 184 phương tiện của 08 đơn vị (117 phương tiện tại thị xã Sa Pa, 67 phương tiện tại thành phố Lào Cai). (Có danh sách chi tiết các phương tiện xe điện được cấp số thứ tự quản lý tại Phụ lục số 01 kèm theo)

- Mỗi phương tiện xe điện niêm yết duy nhất một số thứ tự (theo dãy số tự nhiên 01, 02, … đến số cuối cùng trên địa bàn tỉnh); số thứ tự được in bằng màu đỏ (chiều cao 40 mm) trên nền trắng (đường kính 90 mm), bao quanh số thứ tự có viền màu đỏ.               (Xem chi tiết hình dạng số thứ tự tại Phụ lục số 02)

- Số thứ tự trên phương tiện xe điện thống nhất, cùng kiểu loại, cùng vị trí trên tất cả các phương tiện xe điện, được niêm yết trên kính chắn lái, phía trên bên phụ của phương tiện, đảm bảo dễ thấy, dễ quan sát, không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe.

- Số thứ tự được cấp trên từng địa bàn (từ nay đến giai đoạn năm 2025), cụ thể như sau: Thị xã Sa Pa (từ số 01 đến số 150), thành phố Lào Cai (từ số 151 đến số 266).

2. Niêm yết mã QR-Code trên xe điện

- Mỗi phương tiện chỉ có duy nhất một mã QR-Code. Trước mỗi mã QR-Code có mã theo địa bàn hoạt động, phương tiện hoạt động tại thành phố Lào Cai có mã LC trước mã QR-Code (ví dụ: LC mã QR-Code), phương tiện hoạt động tại thị xã Sa Pa có mã SP trước mã QR-Code (ví dụ: SP mã QR-Code). Mặt sau mã QR-Code có đóng dấu đỏ của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai.

- Mã QR-Code được niêm yết thống nhất, cùng kiểu loại, vị trí trên các phương tiện xe điện. Mã QR-Code được dán trên kính chắn lái, phía trên, bên phụ của phương tiện, sát bên dưới số thứ tự; đảm bảo dễ thấy, dễ quan sát, không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe.

- Cấu trúc của mã QR-Code (khi sử dụng phần mềm quét mã QR-Code)  hiển thị các thông tin: Biển kiểm soát, số thứ tự quản lý, đơn vị, địa bàn hoạt động, đường link liên kết với dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai.

(Có danh sách chi tiết các phương tiện xe điện được cấp mã QR-Code tại Phụ lục số 01 kèm theo)

3. Yêu cầu các đơn vị xe điện thực hiện nghiêm túc duy trì niêm yết số thứ tự và dán mã QR-Code trên phương tiện. Phương tiện chỉ được tham gia hoạt động khai thác vận tải hành khách khi đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành và trên phương tiện có niêm yết số thứ tự, mã QR-Code. Đơn vị xe điện không được tự ý di chuyển phương tiện ra ngoài phạm vi, địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt để chở khách. Trường hợp một số phương tiện thuộc số lượng phương tiện được phê duyệt theo đề án, đã đưa xe vào khai thác vận tải nhưng chưa được cấp mã QR-Code (do chưa đủ điều kiện), đề nghị đơn vị báo cáo làm rõ đăng ký của phương tiện, quyền sở hữu của đơn vị đối với phương tiện để Sở Giao thông vận tải – Xây dựng xem xét, giải quyết.

4. Đề nghị các sở, ngành, địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các phương tiện xe điện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Đề nghị các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, lái xe điện nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông và hoạt động vận tải; khuyến cáo khách tham quan, du lịch khi đi, lại không sử dụng các phương tiện xe điện không đảm bảo điều kiện, nhận diện phương tiện, người lái không rõ ràng (phương tiện không niêm yết tên đơn vị vận tải, số điện thoại; người lái không có đồng phục, biển hiệu tên đơn vị)

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai trân trọng thông báo./.

Chi tiết thông báo xem tại đây: Tải về

Phụ lục phương tiện gắn số thứ tự. mã Qr-Code: Tải về