Lào Cai 26° - 29°
Thông báo tuyển dụng viên chức (đọt 2) của Ban Quản lý bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

Đơn vị: Ban Quản lý bảo trì đường bộ thuộc Sở GTVT-XD Lào Cai.

 

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022 tại đơn vị, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đúng với vị trí việc làm cần tuyển;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang trong thời gian kỷ luật, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang chấp hành các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giao dục, trường giáo dưỡng.

II. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Được áp dụng cho các đối tượng được quy định tại Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

III. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM  CẦN TUYỂN

01 vị trí, với 01 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học, chuyên ngành: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông. Công việc cần tuyển làm: Giám sát kỹ thuật; Tuần kiểm đường bộ và quản lý hành lang an toàn đường bộ, phân luồng giao thông và khắc phục sự cố.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

2. Phiếu đăng ký tuyển dụng: theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

V. TIÊU CHUẨN VỀ VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

Có bằng chuyên môn theo đúng chuyên ngành vị trí việc làm cần tuyển dụng đã thông báo ở trên và có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc tương đương.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU DỰ TUYỂN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian tiếp nhận phiếu dự tuyển: từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022 trong giờ hành chính của các ngày làm việc, nộp hồ sơ trực tiếp về Phòng Hành chính – Tổng hợp, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai hoặc gửi theo đường bưu chính (phiếu đăng ký dự tuyển, ngày nhận được tính theo phiếu giao nhận của bưu điện; các trường hợp đăng ký dự tuyển có trình độ chuyên môn không đúng với vị trí cần tuyển theo thông báo trên, Ban Quản lý bảo trì đường bộ sẽ trả lại).

2. Địa điểm: Trụ sở Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai, tầng 4, trụ sở khối các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở GTVT-XD Lào Cai, đường B4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 02143 768 008.

3. Để biết chi tiết thông tin về tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai đề nghị truy cập trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai: laocai.gov.vn vào Sở Giao thông vận tải – Xây dựng\thông báo.

Mọi liên lạc để có thông tin chi tiết, xin liên hệ với Phòng Hành chính – Tổng hợp, Ban Quản lý bảo trì đường bộ, qua số điện thoại 02143 768 008./.

Chi tiết xem tại đây: Tải về