Lào Cai 23° - 25°
Kế hoạch cao điểm kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây:Tải về