Lào Cai 26° - 29°
Hướng dẫn thực hiện niêm yết số thứ tự và dãn nhãn mã QrCode trên phương tiện xe bốn bánh có gắn động cơ điện (hoặc xăng)

1. Văn bản hướng dẫn: Tải về

2. Danh sách các đơn vị hoạt động thí điểm xe bốn bánh có gắn động cơ điện hoặc xăng: Tải về

3. Số thứ tự phương tiện thực hiện niêm yết và địa bàn được phép hoạt động: Tải về

4. Ảnh minh họa mã QrCode

- Mã QrCode cho phương tiện hoạt động tại thị xã Sa Pa:

anh tin bai

- Mã QrCode cho phương tiện hoạt động tại thành phố Lào Cai

anh tin bai

- Mặt sau của mã QrCode đều có dấu màu đỏ của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai

anh tin bai
Hoàng Nam