(HỎA TỐC) Văn bản của Sở GTVT-XD Lào Cai về việc tiếp tục tổ chức phương án vận tải hành khách liên tỉnh để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nội dung chi tiết Văn bản xem tại đây: Tải về