Lào Cai 23° - 25°
(Hỏa Tốc) Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào tiếp tục ban hành văn bản số 1673 ngày 20/5/2021 V/v tiếp tục tổ chức phương án vận tải hành khách liên tỉnh để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ( Ngừng các tuyến vận tải hành khách đi Bắc Ninh và ngược lại)
Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây: Tải về