Thời tiết đang được cập nhật ...
Công văn số 144/CB-SGTVTXD ngày 07/7/2022 Công bố giá VLXD quý II/2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tải vềXem file đính kèm:

1. Văn bản thông báo: Tải về

2. Phụ lục số 1 :Tải về

3. Phụ lục số 2: Tải về

4. Phụ lục số 3: Tải về

5.Phụ lục số 4:Tải về