Thời tiết đang được cập nhật ...
Thông báo của Sở GTVT - Xây dựng về kết quả điểm thi của các ứng cử viên tham gia dự thi thi tuyển chức danh Trưởng phòng, của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Thông báo số 118/TB-SGTVTXD ngày 04/5/2019