Thời tiết đang được cập nhật ...
Thi tuyển chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp Trưởng phòng của các đơn vị sự nghiệp thuộc sở GTVT - Xây dựng
Tải Kế hoạch 103-KH-SGTVTXD về Thi tuyển  TẠI ĐÂY
Tải Thông báo thi tuyển số 64/TB-HĐTT TẠI ĐÂY
Tải Thông báo thi tuyển số 104/TB-HĐTT TẠI ĐÂY
tẢI qUYẾT ĐỊNH SỐ 16/qđ-sgtvtxd BFATF 20/3/2019 TẠI ĐÂY