Thông báo số 71/TB-VPUBND ngày 01/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị công tác CCHC
Tải về