Lào Cai 23° - 25°
Kế hoạch Hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2019 - 2020 tại Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 03/5/2019