Lào Cai 23° - 26°
Công văn V/v tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; Hưởng ứng ngày Thế giới không khói thuốc và Tuân lễ Quốc gia không thuốc lá 2018 của Sở xây dựng
Công văn số 1341/SXD-VP ngày 29/5/2018