Lào Cai 23° - 24°
Báo cáo kết quả tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; Hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc và Tuần lễ Quốc gia không thuốc là năm 2018 của Sở Xây dựng
Báo cáo số 132/BC-SXD ngày 06/6/2018