Lào Cai 26° - 27°
Văn bản số 707/SGTVTXD-QHKT ngày 17/3/2022 của Sở GTVT - Xây dựng Vv phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quy hoạch chung xây dựng kết nối đô thị du lịch Y Tý và vùng phụ cận, huyện Bát Xát
Tải về