Lào Cai 26° - 27°
Văn bản số 702/SGTVTXD-QHKT ngày 17/3/2022 của Sở GTVT - Xây dựng Vv thỏa thuận Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Tổ hợp công viên cảnh quan, văn hóa, du lịch tâm linh Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai
Tải về