Lào Cai 26° - 29°
Văn bản số 690/SGTVTXD-QHKT ngày 15/3/2022 của Sở GTVT - Xây dựng Vv Thỏa thuận nội dung Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Bờ Tả sông Chảy, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên
Tải về