Lào Cai 26° - 28°
Văn bản số 1551/SGTVTXD-QHKT ngày 27/5/2022 của Sở GTVT - Xây dựng tham gia ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Thuỷ điện Lán Bò, huyện Văn Bàn
Tải về