Lào Cai 26° - 29°
Văn bản số 1527/SGTVTXD-QHKT ngày 27/5/2022 của Sở GTVT - Xây dựng V/v thỏa thuận nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu thương mại, dịch vụ, đô thị xã Bản Qua, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát.
Tải về