Lào Cai 26° - 27°
Văn bản số 1461/SGTVTXD-QHKT ngày 20/5/2022 của Sở GTVT - Xây dựng Vv thỏa thuận Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư bản Chom, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên.
Tải về