Lào Cai 26° - 28°
Văn bản số 1428/SGTVTXD-QHKT ngày 19/5/2022 của Sở GTVT - Xây dựng Vv tham gia ý kiến đối với hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch khu quần thể Đền Thượng và khu phụ trợ cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thành phố Lào Cai
Tải về