Lào Cai 26° - 29°
Văn bản số 1407/SGTVTXD-QHKT ngày 18/5/2022 của Sở GTVT - Xây dựng Vv thỏa thuận nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, thôn Nà Hạch, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn
Tải vềTải