Thông báo của Sở GTVTXD Lào Cai về việc tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn các loại phù hiệu của xe kinh doanh vận tải hành khách

Ngày 01/4/2020, Sở GTVTXD Lào Cai đã ban hành Thông báo số 126 về việc tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn các loại phù hiệu của xe kinh doanh vận tải hành khách. Theo đó các loại phù hiệu của xe kinh doanh vận tải hành khách (bao gồm tuyến cố đinh, taxi, hợp đồng, xe buýt) do Sở GTVT-XD Lào Cai cấp, sẽ bị tạm đình chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/04/2020.

Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây: TB126SGTVTXD