Thời tiết đang được cập nhật ...
Hướng dẫn thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo Thông tư 233/2016/TT-BTC