Văn bản số 125/GM-SGTVTXD ngày 24/5/2019 về việc mời họp Quy hoạch tuyến đường sắt khổ Lào Cai- Hà Nội -Hải phòng
Xem file đính kèm: 125/GM-SGTVTXD.PDF
Tin liên quan