Lịch sát hạch cấp GPLX mô tô và ô tô tháng 08 năm 2021

I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

 

1

02/08/2021

Thứ 2

Trường Cao đẳng Lào Cai

24+25/7/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

BC

 

2

04/08/2021

Thứ 4

TTĐTX Công ty CPVT

24+25/7/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

BC

 

3

16/08/2021

Thứ 2

Trường TCN - Cty Apatit

27+28/7/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

BC

 

4

26/8/2021

Thứ 5

TTĐTX Công ty CPVT

16+17/8/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

BC

 

          II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

09/08/2021 Thứ 2

TTĐTX Công ty CPVT

B11 – K58

21/7/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

B2 – K195

24/7/2021

C – K122

21/7/2021

2

11/08/2021

Thứ 3

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11 – K68

10/07/2021

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng

 

B11 – K69

10/07/2021

 

B2 – K140

15/07/2021

 

3

23/08/2021

Thứ 2

Trường TCN - Cty Apatit

B2 – K92

04/8/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

TTĐTX Công ty CPVT

B11 – K59

18/8/2021

B2 – K196

17/8/2021

4

27/08/2021

Thứ 6

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11 – K70

09/08/2021

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng

 

B2 – K141

13/08/2021

B2 – K142

17/08/2021