Thời tiết đang được cập nhật ...
Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 08 năm 2022

I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

08/08/2022

Thứ 2

Trường Cao đẳng Lào Cai

28+29/7/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

BC+HVT

16/08/2022

Thứ 3

Trường TCN - Cty Apatit

05+06/8/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

BC+HVT

24/08/2022

Thứ 4

TTĐTX Công ty CPVT

15+16/8/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

BC+HVT

27+28/8/2022

T7+CN

TTĐTX Công ty CPVT

13+14/8/2022

Tả Gia Khâu, Mường Khương

BC+HVT

II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

04/08/2022

Thứ 5

Trường TCN - Cty Apatit

B11-K33

28/07/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

35

B2-K102

29/07/2022

55

TTĐTX Công ty CPVT

B11-K71

19/07/2022

70

B2-K211

29/07/2022

63

10/08/2022

Thứ 4

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11-K97+98

14/07/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

50

B2-K165+166

20/07/2022

65

C-K 86

20/07/2022

12

22/08/2022

Thứ 2

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11-K99+100+101

20/07/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

80

B2-K167

27/07/2022

15

C-K 87

11/08/2022

16

31/08/2022

Thứ 4

TTĐTX Công ty CPVT

B11-K72

14/08/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

50

B2-K212

18/08/2022

50