Thời tiết đang được cập nhật ...
Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 07 năm 2022

I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

 

1

06/07/2022

Thứ 5

Trường Cao đẳng Lào Cai

23+24/6/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

 

2

15/07/2022

Thứ 6

Trường TCN - Cty Apatit

04+05/7/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

 

3

27/07/2022

Thứ 4

TTĐTX Công ty CPVT

14+15/7/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

 

4

30/07/2022

Thứ 7

Trường Cao đẳng Lào Cai

22+23/7/2022

Mường Bo - Sa Pa

 

 

II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

 

1

11/07/2022

Thứ 2

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11-K94

14/06/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

 

B2-K162

14/06/2022

 

 

2

21/07/2022

Thứ 5

TTĐTX Công ty CPVT

B11-K70

20/06/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

 

B2-K210

13/07/2022

 

 

3

26/07/2022

Thứ 3

Trường TCN - Cty Apatit

B11-K32

04/07/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

 

B2-K101

10/07/2022

 

 

TTĐTX Công ty CPVT

C - K130

11/07/2022

 

 

4

29/07/2022

Thứ 6

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11-K95

29/06/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

 

B11-K96

29/06/2022

 

 

B2-K163

09/07/2022

 

 

B2-K164

09/07/2022

 

 

B2 lên D k14

07/07/2022

 

 

C lên E k11

07/07/2022