Thời tiết đang được cập nhật ...
Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 04 năm 2022

I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

06/04/2022

Thứ 4

Trường Cao đẳng Lào Cai

28+29/3/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

2

15/04/2022

Thứ 6

Trường TCN - Cty Apatit

28+01/3/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

3

16+17/4/2022

T7+CN

Trường TCN - Cty Apatit

22+23/01/2022

Huyện Si Ma Cai

 

4

23+24/4/2022

T7+CN

Trường TCN - Cty Apatit

15+16/01/2022

Xã Minh Lương, Văn Bàn

 

5

26/04/2022

Thứ 3

TTĐTX Công ty CPVT

14+15/4/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

08/04/2022

Thứ 6

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11-K87

22/03/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

B2-K156

01/04/2022

 

C - K 82

21/03/2022

 

2

13/04/2022

Thứ 6

TTĐTX Công ty CPVT

B11-K67

29/03/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

B2-K206

06/04/2022

 

C-K 128

09/04/2022

 

3

25/04/2022

Thứ 2

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11-K88

24/03/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

B2-K157

04/04/2022

 

C - K 83

11/04/2022

 

4

28/04/2022

Thứ 5

Trường TCN - Cty Apatit

B11-K30

03/04/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

B2-K99

20/04/2022