Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 02 năm 2022

I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

12+13/2/2022

T7+CN

Trường Cao đẳng Lào Cai

22+23/01/2022

Xã Xuân Hòa, Bảo Yên

BC+HVT

2

16/02/2022

Thứ 4

Trường TCN - Cty Apatit

07+08/02/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

HVT

3

19+20/02/2022

T7+CN

Trường TCN - Cty Apatit

14+15/01/2022

Xã Minh Lương, Văn Bàn

BC+HVT

4

22/02/2022

Thứ 3

Trường Cao đẳng Lào Cai

14+15/02/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

HVT

5

24/02/2022

Thứ 5

TTĐTX Công ty CPVT

16+17/2/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

HVT

6

26+27/2/2022

T7+CN

TTĐTX Công ty CPVT

15+16/01/2022

Xã Sàng Ma Sáo, Bát xát

HVT

II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

14/02/2022

Thứ 2

TTĐTX Công ty CPVT

B11-K65

26/01/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

B2-K203

23/01/2022

Trường TCN - Cty Apatit

B2-K98

27/01/2022