Lào Cai 28° - 30°
Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 01 năm 2022

I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

11/01/2022

Thứ 3

Trường Cao đẳng Lào Cai

26+27/12/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

BC

2

17/01/2022

Thứ 2

Trường TCN - Cty Apatit

10+11/01/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

BC

3

27/01/2022

Thứ 5

TTĐTX Công ty CPVT

17+18/01/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

BC

II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

05/01/2022

Thứ 4

TTĐTX Công ty CPVT

B11-K64

23/12/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

B2-K201

16/12/2021

C-K126

27/12/2021

2

10/01/2022

Thứ 2

Trường TCN - Cty Apatit

B11-K28

 

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

TTĐTX Công ty CPVT

B2-K202

 

3

13/01/2022

Thứ 5

Trường Cao đẳng Lào Cai

C-K80

24/12/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

B2-K152

26/12/2021

B11-K81

27/12/2021

B2 lên D K13

29/12/2021

B11-K82

03/01/2022

4

26/01/2022

Thứ 4

Trường Cao đẳng Lào Cai

B2-K153

18/01/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

B11-K83

19/01/2022