Lào Cai 28° - 30°
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 9/2021

I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

 

1

08/09/2021

Thứ 4

Trường Cao đẳng Lào Cai

22+23/8/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng Lào Cai

 

 

2

16/09/2021

Thứ 5

Trường TCN - Cty Apatit

07+08/9/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng Lào Cai

 

 

3

28/09/2021

Thứ 3

TTĐTX Công ty CPVT

15+16/9/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

 

          II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

17/09/2021

Thứ 6

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11 – K72

09/09/2021

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng Lào Cai

 

B2 - K143+144

07/09/2021

 

C - K76

31/08/2021

 

B2>D - K12

27/08/2021

 

2

15/09/2021

Thứ 4

Trường TCN - Cty Apatit

B11 – K24

24/08/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

 

 

 

 

B2 – K93

06/09/2021

C - K89

03/09/2021

TTĐTX Công ty CPVT

B11 – K60

05/09/2021

C – K123

04/09/2021

3

27/09/2021

Thứ 2

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11- K73+74

16/09/2021

Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng Lào Cai

 

 

B2 – K145

13/09/2021

4

30/09/2021

Thứ 5

Trường TCN - Cty Apatit

B11 – K25

15/09/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

 

 

TTĐTX Công ty CPVT

B2 – K197

12/09/2021

C – K124

20/09/2021