Lào Cai 28° - 31°
Thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở giao thông vận tải xây dựng Tỉnh Lào Cai
2020.4.16-140.TB-SGTVTXD.pdf