Thời tiết đang được cập nhật ...
Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đợt 01 năm 2021

Tải thông báo số 06/TB-SGTVTXD Tải về

 

Tải Kế hoạch số 04/KH-SGTVTXD Tải về