Lào Cai 24° - 25°
Thông báo số 90/TB-SGTVTXD ngày 19/5/2022 của Sở GTVT - Xây dựng về Tổ chwucs sát hạch cấp CCHN HĐXD cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đợt 2 năm 2022

Tải về

Tải về