Lào Cai 23° - 25°
Thông báo số 68/TB-SGTVTXD ngày 11/3/2021 của Sở GTVT - Xây dựng về tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đợt 01 năm 2021
Tải về

 

Tải về