Lào Cai 24° - 26°
Thông báo số 146/TB-SGTVTXD ngày 07/7/2022 của Sở GTVT - Xây dựng về Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai (đợt 03 năm 2022)

Tải về

Tải về