Thông báo Điểm thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục GĐXD Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai
Thông báo số 56/TB-HĐTT ngày 13/3/2019