Lào Cai 28° - 31°
Thông báo của Sở GTVT-XD V/v phân luồng giao thông để giải quyết sự cố cầu Ngòi Thủ (Km136+108) đường cao tốc Nội bài - Lào Cai
Thông báo số 65/TB-SGTVTXD ngày 14/9/2018