Thời tiết đang được cập nhật ...
Thông báo của Sở GTVT - Xây dựng về tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai Đợt 02 năm 2019
Thông báo số 326/TB-SGTVTXD ngày 23/10/2019