Thông báo của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng V/v đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô ( TP Lào Cai đi Ý Tý, Bát Xát) - HTX Vận tải Tuấn Hồng
Thông báo số 344/TB-SGTVTXD ngày 05/11/2019